Rádi byste koupili či prodali nemovitost? Nebo ji chcete darovat?  Jakýkoliv převod vlastnického práva k nemovitosti je velkým životním krokem, který si zaslouží pozornost odborníka. Tyto převody s sebou většinou nesou také převod velkého obnosu peněžních prostředků, a proto není radno nechávat svůj osud v rukou vzorů nalezených na internetu.

Zcela přirozeně Vás napadne, že je výhodné si nechat zkontrolovat technický stav domu nebo bytu, který chcete získat. Mnoho lidí si ale už neuvědomuje fakt, že právní vady nemovitosti mohou být ještě nebezpečnější. Advokát vám může pomoci zkontrolovat, jestli na nemovitosti nevázne např. zástavní právo, věcná břemena, předkupní práva či jiná omezení a nepravdy, o kterých by druhá strana raději pomlčela.

Ovšem největší nástrahou, která Vás při převodu nemovitosti čeká je samotná smlouva. Špatně nastavená smluvní dokumentace může mít zásadní dopad. Každý případ je jedinečný a zkušený advokát dokáže nastavit smlouvu tak, aby tyto okolnosti vhodně reflektovala, a to v souladu se současnými právními předpisy. Advokát zvládne vidět dopředu a najde riziková místa, které je vhodné do budoucna smluvně ošetřit a předejít tak nepříjemnostem a potažmo soudním tahanicím. I když Vám už hotovou smluvní dokumentaci k podpisu předloží druhá strana, tak rozhodně není od věci si nechat odborníkem ověřit, že předložené smlouvy jsou pro Vás v(ý)hodné a bezpečné. Lidé si totiž často neuvědomují, že předložené smlouvy jsou pouze návrhem a mohou o jejich obsahu dále vyjednávat.

Při převodu nemovitosti se nejčastěji setkáte s těmito dokumenty:

  • Převodní smlouva

Tato smlouva je středobodem celé transakce a slouží k samotnému převodu nemovitosti. Nemovitosti můžete převést úplatně, kdy má tato smlouva podobu kupní smlouvy, nebo bezúplatně, kdy se bude jednat o smlouvu darovací. Nemovitosti je ale také možné třeba směnit.

  • Smlouva o smlouvě budoucí 

Slouží k právnímu zakotvení toho, že v budoucnu máte v plánu uskutečnit převod nemovitosti. Touto smlouvou se tak zavážete převod uskutečnit např. po uplynutí určitého časového úseku nebo splnění podmínky. Podobnou úlohu plní rezervační smlouva, tu využívají nejčastěji realitní kanceláře. 

  • Smlouva o úschově finančních prostředků

Tato smlouva zajistí bezpečný převod peněz výměnou za nemovitost. Jak advokátní úschova funguje, jaké jsou její výhody a proč se jedná o bezpečný způsob úhrady kupní ceny se dozvíte v mém dalším článku.

Samotné předání nemovitosti by mělo vždy pro Vaši bezpečnost proběhnout na základě předávacího protokolu, který by měl obsahovat podrobný soupis věcí, dokumentů, stav nemovitosti, meřidel apod.  

Nezapomeňte také, že o převodu musíte informovat příslušný katastrální úřad. Právní účinky převodu vlastnického práva totiž nastávají až k okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zpětně po provedení zápisu převodu vlastnického práva, kdy navrhovaný zápis podle vkladové listiny příslušný katastrální úřad přezkoumá a nejdříve až po uběhnutí 20denní lhůty ode dne informace o vyznačení plomby může provést Vámi navrhovaný zápis dle vkladové listiny. 

S převodem nemovitostí mám bohaté zkušenosti, a to od malých zahrádek až po velké bytové komplexy včetně zajišťování developerských projektů. Rád Vás celou transakcí provedu a zabezpečím její hladký průběh bez rizik a skrytých nástrah. Vaše peníze a práva jsou v rukou odborníka v bezpečí.