Problematika věcných břemen si jistě zaslouží samostatný příspěvek. Může totiž velmi efektivně řešit nejrůznější životní situace, ale také Vás potrápit jako kupujícího při koupi nemovitosti. Věcné břemeno je vlastně určité právo k cizí věci. To znamená, že přestože je osoba vlastníkem věci, tak musí dát, konat, strpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby.

Rádi byste koupili či prodali nemovitost? Nebo ji chcete darovat?  Jakýkoliv převod vlastnického práva k nemovitosti je velkým životním krokem, který si zaslouží pozornost odborníka. Tyto převody s sebou většinou nesou také převod velkého obnosu peněžních prostředků, a proto není radno nechávat svůj osud v rukou vzorů nalezených na internetu.