V praxi často může k situaci, kdy uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel mají odlišná očekávání od pracovněprávního vztahu. Jak ale dospět k nejlepšímu společnému řešení? Z těchto důvodů nabízí zákoník práce několik možností, jak uzavřít smlouvu o výkonu práce. V tomto článku vám jednotlivé typy představím, abyste při hledání zaměstnání nebo naopak při nabírání nových zaměstnanců znali veškeré své možnosti.

Výkon práce může být realizován dvěma způsoby. Osoba může být zaměstnána buď na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody se pak dělí na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.