Tímto článkem uzavřeme pomyslný seriál příspěvků o rozvodovém řízení. Jedním z kroků, který Vás společně s rozvodem manželství čeká, je totiž také vypořádání společného jmění. Tento krok ovšem velmi často vyvolává ty nejbouřlivější emoce a může se tak značně protáhnout a způsobit tak nemalé obtíže.

Rozhodli jste se pro ukončení Vašeho vztahu? Tento životní krok je vždy nepříjemný, ale pokud máte se svým partnerem či partnerkou navíc společné nezletilé děti, situace se rázem více komplikuje. V tomto případě totiž budete muset nějakým způsobem upravit poměry nezletilých dětí do budoucna. Vyřešit musíte to, jak bude o dítě pečováno, jak a kdy se bude nepečující rodič s dítětem stýkat a v jaké výši (či zda vůbec) bude platit výživné.

Rozvod manželství je velmi psychicky náročným procesem, který často provází pocity vzteku, smutku, zklamání a silný stres. K této zátěži plynoucí ze samotné situace se ale nutně také přidává stres z rozvodového řízení. Manžele procházející rozvodem provází pocit nejistoty z podoby vlastní budoucnosti a strach ze zdlouhavého a náročného řízení, které se dotýká té nejintimnější sféry života – manželství a jeho rozvratu, dětí a společného majetku.