V situaci, kdy bydlíte v domě, jehož společné části sdílíte s dalšími vlastníky, se můžete velmi snadno dostat do patové situaci v souvislosti s potřebou domluvit se na jejich správě. Ať už se jedná o úklid chodby nebo o výměnu oken, je třeba najít konsensus napříč domem.

Pokud si lámete hlavu, jak vyřešit situaci s Vaší nemovitostí, nebojte se na mě obrátit. Roky zkušeností s řešením různorodých situací mých klientů mi dali schopnost poradit si s každým takovým problémem. Jsem si jist, že společně nalezneme nejvhodnější řešení, jak Vaši nemovitost rozdělit a vyřešit optimálně další nakládání s ní.

Nájem, podnájem a pacht jsou zákonem předvídané nástroje sloužící k přenechání věci k užívání jinému. Zejména s nájmem se během života setká velká část lidí v souvislosti s bydlením. Znáte ale rozdíly mezi těmito nástroji a jaké nástrahy na Vás mohou čekat?

Problematika věcných břemen si jistě zaslouží samostatný příspěvek. Může totiž velmi efektivně řešit nejrůznější životní situace, ale také Vás potrápit jako kupujícího při koupi nemovitosti. Věcné břemeno je vlastně určité právo k cizí věci. To znamená, že přestože je osoba vlastníkem věci, tak musí dát, konat, strpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby.

Co je to advokátní úschova? A k čemu vlastně slouží? Tento nástroj umožňuje zejména bezpečný převod finančních prostředků při transakcích většího objemu a je jednou ze služeb, kterou poskytuji svým klientům.

Rádi byste koupili či prodali nemovitost? Nebo ji chcete darovat?  Jakýkoliv převod vlastnického práva k nemovitosti je velkým životním krokem, který si zaslouží pozornost odborníka. Tyto převody s sebou většinou nesou také převod velkého obnosu peněžních prostředků, a proto není radno nechávat svůj osud v rukou vzorů nalezených na internetu.