V praxi často může k situaci, kdy uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel mají odlišná očekávání od pracovněprávního vztahu. Jak ale dospět k nejlepšímu společnému řešení? Z těchto důvodů nabízí zákoník práce několik možností, jak uzavřít smlouvu o výkonu práce. V tomto článku vám jednotlivé typy představím, abyste při hledání zaměstnání nebo naopak při nabírání nových zaměstnanců znali veškeré své možnosti.

Výkon práce může být realizován dvěma způsoby. Osoba může být zaměstnána buď na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody se pak dělí na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

V situaci, kdy bydlíte v domě, jehož společné části sdílíte s dalšími vlastníky, se můžete velmi snadno dostat do patové situaci v souvislosti s potřebou domluvit se na jejich správě. Ať už se jedná o úklid chodby nebo o výměnu oken, je třeba najít konsensus napříč domem.

Pokud si lámete hlavu, jak vyřešit situaci s Vaší nemovitostí, nebojte se na mě obrátit. Roky zkušeností s řešením různorodých situací mých klientů mi dali schopnost poradit si s každým takovým problémem. Jsem si jist, že společně nalezneme nejvhodnější řešení, jak Vaši nemovitost rozdělit a vyřešit optimálně další nakládání s ní.

Nájem, podnájem a pacht jsou zákonem předvídané nástroje sloužící k přenechání věci k užívání jinému. Zejména s nájmem se během života setká velká část lidí v souvislosti s bydlením. Znáte ale rozdíly mezi těmito nástroji a jaké nástrahy na Vás mohou čekat?

Problematika věcných břemen si jistě zaslouží samostatný příspěvek. Může totiž velmi efektivně řešit nejrůznější životní situace, ale také Vás potrápit jako kupujícího při koupi nemovitosti. Věcné břemeno je vlastně určité právo k cizí věci. To znamená, že přestože je osoba vlastníkem věci, tak musí dát, konat, strpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby.

Tímto článkem uzavřeme pomyslný seriál příspěvků o rozvodovém řízení. Jedním z kroků, který Vás společně s rozvodem manželství čeká, je totiž také vypořádání společného jmění. Tento krok ovšem velmi často vyvolává ty nejbouřlivější emoce a může se tak značně protáhnout a způsobit tak nemalé obtíže.

Rozhodli jste se pro ukončení Vašeho vztahu? Tento životní krok je vždy nepříjemný, ale pokud máte se svým partnerem či partnerkou navíc společné nezletilé děti, situace se rázem více komplikuje. V tomto případě totiž budete muset nějakým způsobem upravit poměry nezletilých dětí do budoucna. Vyřešit musíte to, jak bude o dítě pečováno, jak a kdy se bude nepečující rodič s dítětem stýkat a v jaké výši (či zda vůbec) bude platit výživné.

Rozvod manželství je velmi psychicky náročným procesem, který často provází pocity vzteku, smutku, zklamání a silný stres. K této zátěži plynoucí ze samotné situace se ale nutně také přidává stres z rozvodového řízení. Manžele procházející rozvodem provází pocit nejistoty z podoby vlastní budoucnosti a strach ze zdlouhavého a náročného řízení, které se dotýká té nejintimnější sféry života – manželství a jeho rozvratu, dětí a společného majetku.

Co je to advokátní úschova? A k čemu vlastně slouží? Tento nástroj umožňuje zejména bezpečný převod finančních prostředků při transakcích většího objemu a je jednou ze služeb, kterou poskytuji svým klientům.