Rozhodli jste se pro ukončení Vašeho vztahu? Tento životní krok je vždy nepříjemný, ale pokud máte se svým partnerem či partnerkou navíc společné nezletilé děti, situace se rázem více komplikuje. V tomto případě totiž budete muset nějakým způsobem upravit poměry nezletilých dětí do budoucna. Vyřešit musíte to, jak bude o dítě pečováno, jak a kdy se bude nepečující rodič s dítětem stýkat a v jaké výši (či zda vůbec) bude platit výživné.