V praxi často může k situaci, kdy uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel mají odlišná očekávání od pracovněprávního vztahu. Jak ale dospět k nejlepšímu společnému řešení? Z těchto důvodů nabízí zákoník práce několik možností, jak uzavřít smlouvu o výkonu práce. V tomto článku vám jednotlivé typy představím, abyste při hledání zaměstnání nebo naopak při nabírání nových zaměstnanců znali veškeré své možnosti.

Výkon práce může být realizován dvěma způsoby. Osoba může být zaměstnána buď na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody se pak dělí na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

V situaci, kdy bydlíte v domě, jehož společné části sdílíte s dalšími vlastníky, se můžete velmi snadno dostat do patové situaci v souvislosti s potřebou domluvit se na jejich správě. Ať už se jedná o úklid chodby nebo o výměnu oken, je třeba najít konsensus napříč domem.

Pokud si lámete hlavu, jak vyřešit situaci s Vaší nemovitostí, nebojte se na mě obrátit. Roky zkušeností s řešením různorodých situací mých klientů mi dali schopnost poradit si s každým takovým problémem. Jsem si jist, že společně nalezneme nejvhodnější řešení, jak Vaši nemovitost rozdělit a vyřešit optimálně další nakládání s ní.

Nájem, podnájem a pacht jsou zákonem předvídané nástroje sloužící k přenechání věci k užívání jinému. Zejména s nájmem se během života setká velká část lidí v souvislosti s bydlením. Znáte ale rozdíly mezi těmito nástroji a jaké nástrahy na Vás mohou čekat?

Co je to advokátní úschova? A k čemu vlastně slouží? Tento nástroj umožňuje zejména bezpečný převod finančních prostředků při transakcích většího objemu a je jednou ze služeb, kterou poskytuji svým klientům.